Kultur i Uppland

Hem Tidningen Tidigare artiklar Länkar
Orangeriet i Örbyhus
Orangeriet i Örbyhus

 
Uppland har en rik och varierad kulturhistoria. Avsikten med denna hemsida är att spegla den uppländska kulturen. Här kan du finna tidigare nummer av tidningen Kultur i Uppland, artiklar publicerade i andra sammanhang, tips om utflykter samt länkar till hemsidor för dem som är intresserade av den uppländska kulturen.

 
Tidningen och artiklarna är i pdf-format. Du behöver AcrobatReader för att läsa pdf-filer.

 
Se även följande böcker:

Berglund, Kristina: Soldattorp i Uppland - Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor, Upplandsmuseet 2011.
Berglund, Kristina: Tensta och Lena socknar - Från forntid tiill nutid, 2016. Säljs av berörda hembygdsföreningar.

 
 
 
 
 
 
 


Hemsidan är upprättad av Kristina Berglund och Claes-Henric Siven. Du kan nå oss på adressen kristina.berglund.ark<kanelbulle>gmail.com.